Публічний договір (оферта) купівлі-продажу товарів в інтернет-магазині BIG ROOM®

Шляхом розміщення даного Публічного договору купівлі-продажу товарів, а також інформації, що міститься на сайті інтернет-магазина BIG ROOM»: https://www.bigroom.com.ua/ (надалі - Сайт), керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 103 від 19.04.2007 року, Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним, так і юридичним особам (надалі – Покупець) з придбання товарів, представлених на Сайті, на умовах цього Публічного договору купівлі-продажу товарів.

 

1. Терміни, які використовуються в договорі

1.1. Інтернет-магазин BIG ROOM - веб-сторінка https://www.bigroom.com.ua/.

1.2. Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, що розміщує на Сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на Сайті інформації про товар. Найменування та реєстраційні дані Продавця вказуються в документах до замовлення (бланк замовлення). Всі права власності на торговельну марку BIG ROOM належать громадянину України на підставі Свідоцтва на знак для товарів та послуг №191760.

1.3. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для Покупців умови придбання товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.4. Оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.5. Акцепт - надання Покупцем повного і безумовного згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним із способів, зазначених нижче:

1.5.1. шляхом направлення Покупцем письмового замовлення товару на електронну адресу, розміщену на Сайті;

1.5.2. шляхом направлення Покупцем письмового замовлення товару з фізичного адресою Продавця, який вказаний на Сайті;

1.5.3. шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовим замовленням товару на телефонні номери, які вказані на Сайті;

1.5.4. шляхом відправлення Покупцем замовлення на товар за допомогою системи, розміщеної на Сайті;

1.5.5. усного замовлення товару по телефону або в офісі Інтернет-магазину BIG ROOM.

З моменту отримання Продавцем від Покупця замовлення на товар цей Договір вважається укладеним.

1.6. Замовлення - окремі позиції з асортиментного переліку товарів, зазначені Покупцем при розміщенні замовлення.

1.7. Бланк замовлення - документ, який оформлюється при замовленні і висилається Покупцеві для ознайомлення, перевірки та підтвердження. В бланку замовлення вказуються реєстраційні дані Продавця, дані Покупця, прописуються параметри товару, який замовляється, терміни поставки, умови та спосіб доставки, порядок прийому-передачі товару. Інформація, що міститься в бланку замовлення, є доповненням до цього Договору, не скасовує і не суперечить його пунктам.

1.8. Кур'єрська доставка - безпосередня передача товару від співробітника служби доставки Покупцеві в місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки, на умовах, які визначає Продавець для конкретного замовлення.

1.9. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому володіє однією з наведених нижче ознак:

1.9.1. недолік взагалі не може бути усунутий;

1.9.2. усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;

1.9.3. недолік робить товар суттєво іншим, ніж передбачено замовленням та / або виробничою специфікацією.

 

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічним договором.

2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитись з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково інформувати Покупця про наявність даного Договору і його зміст, крім публікації його на Сайті.

2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками і ціною товару, умовами оплати вартості товару, умовами та вартістю доставки товару і супутніх послуг (підйом на поверх, монтаж і установка), гарантійними зобов'язаннями щодо товару, порядком розірвання даного Договору.

2.4. Шляхом укладання цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про виробника товару та з параметрами самого товару, який продається на умовах цього Договору, усвідомлює такі параметри товару і їх значення і згоден на придбання такого товару з такими параметрами. Під параметрами товару мається на увазі: конструкція, габаритні розміри, ціна за одиницю, зовнішній вигляд, колір, матеріали тощо.

2.5. У разі письмової вимоги Покупця даний Договір може бути роздрукований і підписаний Сторонами як доповнення до бланку замовлення.

2.6. Продавець має право відмовити Покупцеві в прийомі і виконанні замовлення в разі, якщо Покупець наполягає на замовленні по іншим цінам, ніж вказані в бланку замовлення, і на умовах, які не передбачені або суперечать умовам даного Договору.

 

3. Ціна товару

3.1. Ціна на товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до встановленого прейскуранту.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну товару до моменту прийому Замовлення без попередження Покупця.

3.3. Остаточною є ціна, зазначена в бланку замовлення, який висилається Покупцеві разом з платіжними реквізитами.

3.4. Ціни, зазначені на Сайті, можуть носити ознайомлювальний характер, наприклад, у випадку замовлення товару з категорії «М'які меблі» або товару в індивідуальній комплектації / за індивідуальним проектом.

 

4. Порядок оплати і поставки товару

4.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються в національній валюті України одним із зазначених способів:

4.1.1 шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця через будь-яку платіжну систему, касу будь-якого банку або термінали самообслуговування; комісію за перерахування коштів оплачує Покупець;

4.1.2 готівкою представнику Продавця (тільки в Харкові);

4.1.3 готівкою або через термінал в офісі Інтернет-магазину BIG ROOM;

4.1.4 післяплатою при доставці транспортною компанією (Нова Пошта, Міст Експрес); комісію за наложений платіж оплачує Покупець;

4.1.5 на Сайті Продавця (при наявності відповідних технічних можливостей);

4.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця.

4.3. Покупець зобов'язується оплатити 100 (сто) % вартості Товару в день доставки згідно з пунктом 4.9. цього Договору в разі наявності замовленого Товару на складі Продавця.

4.4. У разі відсутності Товару на складі у Продавця оплата Товару здійснюється наступним чином:

4.4.1. Покупець зобов'язується зробити авансовий платіж в розмірі 30-70% вартості Товару; точну суму авансового платежу Продавець визначає залежно від типу товару та зобов'язується вказати в бланку замовлення.

Залишок вартості товару Покупець сплачує при отриманні готового замовлення, але не пізніше ніж через 3 (три) календарних дні з моменту повідомлення від Продавця про готовність замовлення. Вартість послуг Покупець оплачує безпосередньо при прийомі готового замовлення.

4.5. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю співробітники інтернет-магазина та / або кур'єр, та / або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

4.6. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право неподання Товару, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи по їх усуненню з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

4.7. Товари гарантуються і поставляються тільки за фактом отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100 (сто)% вартості замовленого Товару згідно з чинними цінами, вказаними в бланку замовлення.

4.8. Поставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка».

4.9. Доставка замовленого Товару здійснюється наступними способами:

4.9.1. Продавцем з умовою збільшення вартості Товару на вартість доставки (до під'їзду будинку);

4.9.2. кур'єрською або експедиторської службою або транспортною компанією за рахунок Покупця;

4.9.3. самостійно Покупцем зі складу Продавця.

4.10. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

4.11. У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторської службою або транспортною компанією відповідальність несе перевізник.

4.12. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцеві протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту готовності замовлення (надходження товару на склад Продавця).

4.15. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100 (сто)% оплати вартості Товару.

4.16. У випадку, передбаченому п.п. 4.9.1. даного Договору, Продавець повідомляє про вартість доставки Покупця при оформленні замовлення.

4.17. У випадках, передбачених п.п. 4.9.2 вартість доставки визначається перевізниками згідно з їхніми тарифами, що діють на момент доставки. Продавець може повідомити Покупцеві тільки орієнтовну вартість доставки обраного товару. Покупець має можливість, використовуючи інформацію про товар, зазначену на Сайті, самостійно вести переговори з перевізником щодо вартості доставки.

4.18. При доставці Товару і відсутності Покупця в умовленому місці і в час, що були зазначені в замовленні, нараховується платна повторна доставка відповідно до тарифів.

4.19. Продавець має право організувати доставку товару Покупцю за системою дропшиппінг (відправка безпосередньо зі складу виробника). Всі зобов'язання Продавця і Покупця, передбачені цим Договором, зберігаються.

 

5. Гарантія і порядок розгляду претензій

5.1. На всі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов'язання, відповідно до законодавства України. Гарантійні зобов'язання починаються з моменту поставки Товару Покупцю.

5.2. Гарантія на товар надається виробником на термін від 12 місяців в залежності від виду товару.

5.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків товару Покупець має право:

5.3.1. на пропорційне зменшення вартості товару;

5.3.2. на безкоштовне усунення недоліків товару в розумний термін;

5.3.3. на відшкодування узгодженої суми витрат по усуненню недоліків товару.

5.5. У разі виявлення істотних / прихованих недоліків товару після прийому товару Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання товару.

5.6. Доставка товару на склад Продавця для усунення недоліків протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

5.7. Розгляд претензій Покупця відбувається в суворій відповідності із ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядком ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року № 506.

5.8. Колір і форма товару може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітора. 

 

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Публічному договору Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. У разі порушення термінів здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

6.3. Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена 0,1% від вартості придбаного товару.

6.4. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань по Публічного договору.

6.5. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Покупцем всіх умов даного Договору, до моменту доставки товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцю авансовий платіж в повному обсязі, без урахування банківської комісії за РКО.

6.6. Крім індивідуальних фізіологічних особливостей людини сприймати колір, відтінки на сайті можуть відрізнятися в залежності від особливостей технічних засобів передачі інформації, за допомогою яких Покупець вільно здійснює свідомий вибір товару на Сайті. Оскільки у випадках замовлення товару в індивідуальній комплектації або за індивідуальним проектом / зразкам (ескізами) Покупця товар набуває індивідуально-визначені властивості, а саме: нестандартні розміри, зовнішній вигляд, конструкція, доповнення зовнішніми деталями (кишенями, ручками і т. д.), тканина, а також містить інші характеристики, які є відмінними від стандартних, такий товар обміну / поверненню не підлягає.

 

7. Термін дії договору

7.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

7.2. Публічний договір може бути достроково припинено:

7.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;

7.2.2. за рішенням суду;

7.2.3. в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідними документами;

7.2.4. в разі відсутності Товару в наявності (на складі) і відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

7.3. Сторони домовилися, що в разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару, після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним кошти або має право повернути такі грошові кошти частково в розмірі не більше 1% від загальної вартості Товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.

 

8. Інші умови

8.1. Всі суперечки, які можуть виникнути у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору, вирішуються шляхом проведення переговорів.

8.2. Суперечки, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.3. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.

8.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

8.5. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченій установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об'єктом в сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ».

8.6. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм при укладанні Договору з Продавцем і необхідному для реалізації названої вище цілі.

8.7. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) ознайомлений з правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

8.8. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», виключно з метою, передбачених цим Договором, суб'єктам, пов'язаним з реалізацією цієї мети.

8.9. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.

8.10. Покупець дозволяє надати доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти », якщо така передача (поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.